Yksityisyyden suoja

[ux_banner height=”400px” height__sm=”250px” bg_color=”rgb(143, 73, 156)”] [text_box width__sm=”100″ position_x=”50″ position_y=”70″ position_y__sm=”90″] [ux_text font_size__sm=”0.75″]

Yksityisyyden suoja

[/ux_text] [/text_box] [/ux_banner] [gap] [row] [col span__sm=”12″]

REKISTERISELOSTE

Henkilötietolain (523/1999) 10§:n ja 24§:n mukainen rekisteriseloste.

REKISTERINPITÄJÄ

Yobbi Oy
Y-tunnus: 3103384-1
Salmelantie 43
88600 Sotkamo

REKISTERIASIOITA HOITAVA HENKILÖ

Minna Kontio
050 5547139
minna.kontio@yobbi.com

REKISTERIN NIMI

Yobbin asiakasrekisteri

REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTE

Henkilö on hakenut työpaikkaa, pyytänyt tarjousta Yobbi Oy:n palveluista tai tilannut palveluita Yobbi Oy:lta.

REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS

Rekisterin käyttötarkoitus on Yobbi Oy:n asiakasrekisterin ylläpitäminen sekä asiakkaiden tilausten arkistointi ja käsittely sekä asiakassuhteen hoitaminen. Tietoja voidaan käyttää Yobbi Oy:n toiminnan kehittämiseen, tilastollisiin tarkoitukseen ja henkilökohtaisemman kohdennetun sisällön tuottamiseen verkkopalveluissamme. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa.

Rekisterin tietoja voidaan käyttää Yobbi Oy:n omissa rekistereissä mainonnan kohdistamiseen luovuttamatta henkilötietoja ulkopuolisille tahoille. Yobbi Oy saattaa käyttää asiakas- ja palvelusuhteen ylläpitämiseen yhteistyökumppaneita. Osa rekisteritiedoista saatetaan siirtää yhteistyökumppanin palvelimille teknisten vaatimusten vuoksi. Tietoja käsitellään ainoastaan Yobbi Oy:n asiakassuhteen ylläpitämiseen teknisten rajapintojen kautta.

Yobbi Oy:llä on oikeus julkaista asiakasrekisterin sisältämät tiedot sähköisenä tai kirjallisena luettelona, ellei asiakas sitä erityisesti kiellä. Luettelolla tarkoitetaan esim. postitustarroja suoramainoksiin. Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojen julkaiseminen ilmoittamalla siitä Yobbi Oy:n asiakaspalveluun, sähköpostitse anna-maria.kuosmanen@yobbi.com tai rekisterinhoitajalle.

REKISTERIN SISÄLTÄMÄT TIEDOT

Henkilörekisteri sisältää seuraavia tietoa:
Henkilön etu- ja sukunimi
Sähköpostiosoite
Postiosoite
Puhelinnumero
Tiedot käsitellyistä tilauksista

TIETOJEN LUOVUTUS

Asiakasrekisterin tiedot ovat ainoastaan Yobbi Oy:n käytössä, paitsi Yobbi Oy:n käyttäessä ulkoista palveluntarjoajaa joko lisäarvopalvelun tuottamiseen tai luottopäätöksen tueksi. Tietoja ei kuitenkaan luovuteta Yobbi Oy:n ulkopuolelle tai sen yhteistyökumppaneiden omaan käyttöön, paitsi luottohakemukseen, perintään tai laskutukseen liittyvissä asioissa sekä lainsäädännön velvoittaessa. Henkilötietoja ei siirretä Euroopan Unionin ulkopuolelle, ellei se ole Yobbi Oy:n tai sen yhteistyökumppanin teknisen toteutuksen varmistamiseksi tarpeellista.

Rekisteröityneen henkilötiedot hävitetään käyttäjän pyynnöstä ellei lainsäädäntö, avoimet laskut tai perintätoimet estä tietojen poistamista.

REKISTERIN SUOJAUS

Rekisteriä ei luovuteta sivullisille. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää Yobbi Oy:n sisäisen verkon käyttäjäoikeuksia. Rekisteri sijaitsee Yobbi Oy:n salasanasuojatulla palvelimella.

[/col] [/row] [gap]
Scroll to Top